Deze huisregels hebben ten doel een veilig en gastvrij restaurant- en cafébedrijf te kunnen handhaven. Alle aanwijzingen van onze medewerkers over deze huisregels moeten direct worden opgevolgd. Met klachten kunt u zich richten tot de bedrijfsleiding.

 • Bij overtreding van de huis- en gedragsregels, mogen onze medewerkers u uit Baryo Pilipinas verwijderen. Strafbare feiten worden te allen tijde bij de politie gemeld.
 • U bent verplicht een consumptie te bestellen. U mag die consumptie slechts binnen het bedrijf nuttigen. Het is niet toegestaan in Baryo Pilipinas eigen gebrachte consumpties of consumptieverpakkingen te gebruiken of mee te brengen.
 • Eigendommen van ons restaurant-café mogen niet mee naar buiten worden genomen; hieronder vallen tevens (restanten van) drank en voedsel. Bij constatering van het veroorzaken van beschadigingen of vernielingen wordt u geheel aansprakelijk gesteld voor reparatie en/of vernieuwing
 • Er kan geen aansprakelijkheid worden ontleend aan verlies of diefstal van (persoonlijke) eigendommen.
 • Gevonden voorwerpen die niet uw eigendom zijn dient u in te leveren bij een van de medewerkers.
 • Het is verboden om wapens op zak te hebben. Bij constatering van wapenbezit wordt ogenblikkelijk de politie ingeschakeld.
 • Het in bezit hebben, gebruiken of verhandelen van verdovende middelen is verboden.
 • Elke vorm van agressie jegens gasten en personeel is verboden.
 • Hinderlijk en aanstootgevend gedrag worden niet getolereerd
 • Roken is niet toegestaan
 • Mobiel telefoneren is niet toegestaan indien dit overlast zou kunnen betekenen voor de andere gasten.
 • De toegang tot Baryo Pilipinas kan u geweigerd worden als u aangeschoten of dronken bent. Er worden geen alcoholische dranken geschonken aan aangeschoten of dronken personen.
 • Conform de wet schenken wij geen alcohol aan gasten onder de 18 jaar. Bij twijfel zullen wij om identificatie vragen.
 • Wie de huisregels niet naleeft, wordt verwijderd en de toegang voortaan ontzegd.