Corona regelgeving​

Bent u van plan om bij ons restaurant Baryo Pilipinas te komen genieten van Filipijns eten? Door het ministerie zijn een aantal regels opgesteld om vanaf 1 juni weer open te mogen gaan. Deze richtlijnen zijn door Koninklijke Horeca Nederland zo goed mogelijk omgezet in richtlijnen.

 • Houd 1,5 meter afstand
 • Reservern is verplicht (voor binnen)
 • Bij aankomst vindt er een gezondheidscheck plaats
 • Max. 2 personen zitten aan een tafel of bar tenzij het gaat om een gezamelijke huishouding die uit meer personen bestaat
 • 3 of meer personen? Er vindt een controlegesprek plaats of het een gezamelijke huishouding betreft. Zo niet; 1,5 meter afstand houden
 • Handen wassen bij binnenkomst en na toiletbezoek
 • Geen toegang met verkoudheids- en/of griepklachten
 • Zo veel mogelijk electronisch betalen
 • Volg altijd de aanwijzingen van het personeel op en geef ze de ruimte
 • Wanneer je je niet houdt aan de 1,5 m regels kan de toegang tot de onderneming worden ontzegd

English version:

 • Keep your distance (1,5 m.)
 • Reservations (only for inside)
 • There will be health check conversation at the entrance
 • Max. 2 persons sitting at the table or at the bar, unless you are a shared household
 • 3 persons or more? Are you a shared household? If no; keep your distance (1,5 m.)
 • Wash your hands by entering and after each toilet visit
 • No access with cold-like symptoms and/or fever
 • Pay as much as possible electronically
 • Always follow the directions of the staff and give them space
 • If you do not comply with the 1,5 m rules, access can be denied